Deň otvorených dverí

03.12.2010 12:55

Dňa 7. decembra 2010 v čase od 8:00 do 15:00 hod. sa na pôde Strednej umeleckej školy v Kežmarku uskutoční Deň otvorených dverí.

Návštevníci budú mať možnosť oboznámiť sa s priestormi našej školy.  Budú môcť nazrieť do ateliérov, dielní a odborných učební. Na všetky Vaše otázky týkajúce sa štúdia, talentových skúšok, odborov a ich náplní Vám s radosťou odpovie naša výchovná poradkyňa Ing.A.Dominiková.

Všetkých Vás srdečne pozývame a tešíme sa na Vašu návštevu...