Beseda o drogách

23.11.2010 22:19

Dňa 15.novembra 2010 sa uskutočnila v našej škole beseda so zástupcom mestskej polície v Kežmarku p.Kušnirákom. Témou besedy bola drogová prevencia, vplyv užívania ľahkých a tvrdých drog a iných omamných látok na organizmus človeka. Pán Kušnirák zdôraznil, že zahrávať sa s ľahkými drogami neostane nikdy bez následkov v organizme človeka. Upozornil tiež študentov na to, že užívanie drog následne súvisí s kriminalitou a s obchodom s bielym mäsom. Čo sa týka užívania drog a ľudí, ktorí ich užívajú a uvedomujú si svoj omyl a podujmú sa liečiť sa, i tak sa napokon takmer všetci vrátia k drogám. Prednáška na túto tému bola dostatočným varovaním pred touto úpadkovou formou života a hrozbou budúcnosti.

 

Spracovala:Mgr.E.Sroková