Záverečná konferencia k ukončeniu projektu "Vzdelávajme sa moderne"

 

Záverečná konferencia k ukončeniu projektu - predstavili sme našu prácu

 

Dva roky práce na projekte prebehlo až nečakane rýchlo a všetko čo sa nám vďaka projektu  „Vzdelávajme sa moderne“ podarilo pre školu získať, všetko čo sme sa vďaka nemu mohli naučiť a ako vyzerali výstupy jednotlivých aktivít v konečnej podobe, to všetko sme sa snažili predstaviť širokej i laickej verejnosti na záverečnej konferencii k ukončeniu spomínaného projektu. Vybrali sme si pre to 28. September 2012 - piatok, deň ktorý ukončuje týždeň, ale aj deň, keď ľudia chcú zažiť niečo zaujímavé a pripraviť sa na očakávaný týždeň.

Kolektív realizátorov celého projektu počnúc všetkými pedagógmi- koordinátormi aktivít a odborným personálom, vedením projektu, finančnými manažérmi a samozrejme našimi žiakmi, ktorí boli vo väčšine cieľovou skupinou, všetci sme sa stretli v Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku.

Na prezentáciu projektu sme prizvali aj významných hostí z Prešovského samosprávneho kraja, z odboru školstva z Prešova, riaditeľov základných i stredných škôl, poslancov mesta i prešovského samosprávneho celku a mnohých iných, ktorý sa so záujmom a určite aj trocha so zvedavosťou prišli pozrieť na výsledky našej práce.

Celej tejto akcii predchádzali rôzne prípravy miestnosti, výzdoba, publicita, príprava a odskúšanie celého programu a hlavne tvorba a predstavenie prezentácie, ktorá poukázala na našu prácu v rámci projektu. Už pri vstupe do priestorov mali hostia možnosť si pozrieť malú výstavku určenú na informovanosť o projekte, ktorú tvorili všetky učebné texty, ktoré sa nám podarilo vydať v rámci jednotlivých aktivít projektu. Myslím, že mnohí hostia boli týmito učebnými textami a brožúrami veľmi milo prekvapení a o mnohé verejnosť prejavila aj záujem, odborný ale aj umelecký. Ďalej tu mali možnosť vidieť naše propagačné materiály súvisiace s projektom, informačnú nástenku o priebehu projektu a aj výber najlepších prác z plenérov organizovaných v rámci aktivity 4.9. Krajinársky kurz.

Keď sa už tíško všetci usadili a slovo prebrala asistentka projektového manažéra, p. Mgr. Jarmila Zoričáková a spustila prezentáciu, ktorú pripravili spolu s manažérkou publicity  PaedDr. Jarmilou Dobešovou Serbinčíkovou, svojim komentárom spojeným s obrazom na prezentácii dostala určite mnohých účastníkov konferencie, ktorí boli udivení zmenami, ktoré sa vďaka projektu v škole udiali, výstupmi z aktivít, ale i možnosťami vzdelávania sa, ktoré sme mnohí dostali.

Zaujímavým a vyčerpávajúcim komentárom predstavila celý priebeh projektu, od rozpočtu, celkového množstva hodín stráveného na projekte, podrobným opisom jednotlivých aktivít, to všetko hostí primelo k neutíchajúcemu potlesku, ktorý nám venovali ako veľký obdiv nad našou prácou, ktorú sme vďaka projektu mohli aj takto verejne odprezentovať.

Snáď každý z miestnosti odchádzal s príjemným pocitom z videného i počutého a s takou malou závisťou ukrytou niekde v dušičke, spôsobenou videnou kvalitou výstupov.

Na záver patrí veľká a úprimná vďaka všetkým, ktorí sa podieľali na príprave celej záverečnej konferencie, ktorá oslovila mnohých návštevníkov.

Tak zas niekedy dovidenia.

 

...fotky...

...prezentácia o projekte...

 

Viac informácií o projekte nájdete ...TU...