Zapojili sme sa súťaží...

 

V mesiaci február, marec 2013 sme sa zapojili do týchto súťaží:

- Stop rasizmu medzinárodná súťaž v poľskej Lodži - odoslaných 25 prác.

- Kreativita mladých grafikov a súťaž Metamorfózy dreva  celoslovenská súťaž  v Nižnej – odoslaných 14 prác

- Svetový deň vody celoslovenská súťaž v Bratislave – odoslaných 19 prác

- Európa v škole školské kolo -13 prác

- SOČ-ka školské kolo - 3 práce