2014_02 Začiatok reallizácie aktivity ...

 

Začiatok aktivity 1.2 Rozvoj jazykových schopností pedagogických zamestnancov v oblasti jazykovej terminológie projektu Moderna a tradícia.

 

V rámci projektu Moderna a tradícia sme rozbehli aktivitu 1.2 Rozvoj jazykových schopností pedagogických zamestnancov v oblasti jazykovej terminológie.

Ide o jazykové vzdelávanie a zvyšovanie kompetencií pre učiteľov v oblasti cudzieho jazyka, ktorý si vybrali. Učitelia sa vzdelávajú v štyroch skupinách, z ktorých sú tri anglické – začiatočníci, mierne pokročilí a pokročilí a jedna nemecká. Školenia prebiehajú s dotáciou 80 hodín na jedného učiteľa podľa harmonogramu uvedeného v hlásení o konaní aktivity.

Počas školení sú požívané moderné metódy, aby boli zaručené požadované výstupy aktivity, a to jazykovo kompetentní učitelia schopní v učiteľskej praxi kompetentne používať vybraný cudzí jazyk a pracovať aj s cudzojazyčným materiálom.

 

PaedDr. Peter Paľonder