Začiatok kalendárneho roka 2018 ...

12.01.2018 12:48

Začiatok kalendárneho roka 2018 sme začali novoročným príhovorom riaditeľky školy, ktorá nám popriala zdravie, chuť do práce a aby sa splnili naše túžby a predsavzatia. Zároveň nás oboznámila s informáciami o chode školy v najbližších mesiacoch.