2013_04 TEENDESIGN 2012 (Lucia Budzáková 4.B)

TEENDESIGN 2012

Na medzinárodnej výtvarnej súťaži Teendesign 2012, ktorú pre študentov gymnázií, stredných a vyšších odborných škôl i vysokých škôl vyhlasuje Ústav umění a designu Západočeskej univerzity v Plzni, v kategórii Fotografia bola ocenená 3. miestom žiačka IV. B Lucia BUDZÁKOVÁ.

Súťaž bola vyhodnotená v decembri v roku 2012, avšak diplom a vecné ceny došli pre žiačku fotografického dizajnu až v mesiaci apríl 2013.