2010_05 Slávnostné vyradenie absolventov a odovzdávanie Ceny riaditeľky školy za najlepšiu maturitnú prácu

2010_05 Slávnostné vyradenie absolventov a odovzdávanie Ceny riaditeľky školy za najlepšiu maturitnú prácu