2010_02 Európa v škole (krajské kolo)

2010_02 Európa v škole (krajské kolo)

2010_02 Európa v škole (krajské kolo) - ocenené práce