2010_04 Medzinárodná logická súťaž GENIUS LOGICUS

2010_04  Medzinárodná logická súťaž GENIUS LOGICUS