2010_05 Účasť na odbornom seminári venovanom 150. výročiu narodenia Martina Kukučína v Revúcej

2010_05  Účasť na odbornom seminári venovanom 150. výročiu narodenia Martina Kukučína v Revúcej

Účasť na odbornom seminári venovanom 150. výročiu narodenia Martina Kukučína v Revúcej