Výtvarná súťaž Anjel Vianoc

 

Aj tohto roku sme sa v predvianočnom čase  zapojili do výtvarnej  súťaže, ktorú organizuje Tatranská galéria v Elektrárni v Poprade pod názvom Anjel Vianoc.

Poslali sme práce žiakov II.B triedy, odbor FD (fotografický dizajn) -  kolorované monotypie, práce IV.A triedy, odbor PV (propagačné výtvarníctvo) vytvorené počítačovou grafikou. Ďalšie práce z tried I.A PV a  II.A PV, v ktorých prevládala  kombinovaná technika.

Čestné uznanie dostala práca Kristíny Majerčákovej zo IV.A odbor PV.

 

Spracovala Mgr. Alena Trembová