Výstava prác žiakov školy „Krása ilúzií“

V mesiaci február súbežne s  výstavou prác žiakov a pedagógov vo výstavnej sieni Barónka v Kežmarku prebieha i výstava s názvom „Krása ilúzií“ v priestoroch Mestského úradu v Poprade. Môžete tu uvidieť práce žiakov odboru propagačné výtvarníctvo, fotografický dizajn, ale aj scénická kostýmová tvorba a umelecký rezbár, stolár. Výstava je prierezom tvorivej práce žiakov školy.

Mgr. Zlatica Svitanová

 

...fotky...