Výstava prác žiakov a pedagógov školy "Cesta umenia"

V dňoch 7. až 28. februára 2017 prebieha vo výstavnej sieni Barónka v Kežmarku výstava prác žiakov a pedagógov Strednej umeleckej školy v Kežmarku pod názvom "Cesta umenia". Na výstave môžete vidieť rôznorodosť námetov, techník a formátov. Sú tu maľby, kresby, grafiky, fotografie a video, tiež plastiky a inštalácia. Ide o prierez najlepších prác žiakov školy za posledný rok, ktoré dopĺňajú práce ich pedagógov. Na výstavu všetkých srdečne pozývame.
 

Foto a text: Mgr. Milada Kotorová

 

 

...fotky...

 

 

Záznam zo stretnutia s umením na našej výstave môžete vidieť v Magazíne č. 561 Kežmarskej televízie pod názvom Klauzúry na SUŠ Slavkovská      https://ktv.kezmarok.sk/archiv/567-kezmarsky_magazin_c_561.htm