Výstava KROKY v Starej Ľubovni

V Galérii Provinčný dom v Starej Ľubovni od 1. do 28. februára 2013 sa žiaci našej školy predstavia verejnosti prácami, ktoré vytvorili počas štúdia.

Výstavu s názvom KROKY si môžete pozrieť v pondelok až piatok v čase od 8.00 do 16.00 hod .

 

   Kresba, grafika, maľba, fotografia a práce z dreva týmto sa prezentuje naša škola v Galérii Provinčný dom v Starej Ľubovni. Viac ako 60 prác v troch miestnostiach dáva návštevníkom možnosť aspoň z časti spoznať, čo žiaci našej školy dokážu. Výstava obsahuje popri prácach z maturitných a  komisionálnych skúšok aj práce, ktoré žiaci vytvárali v rámci tematických celkov v odborných predmetov najmä na hodinách praxe alebo navrhovania. Výstavu nainštaloval pedagógovia: Mgr.art. M. Rusňák a Mgr. Art. K. Kozub.