Výstava „Krása Ilúzií"

Krása Ilúzií“ je názov výstavy prác  žiakov Strednej umeleckej školy - Kežmarok. Táto výstava je od 3.2.2016 do 26.2.2016 sprístupnená verejnosti v budove historickej radnice v Levoči.

Na výstave môžu návštevníci vidieť prierez prác žiakov jednotlivých študijných odborov Strednej umeleckej školy a tak sa možno odtrhnúť od reality každodenného života, ponoriť sa do ilúzií a obdivovať krásu, ktorá je božským atribútom. Srdečne vás všetkých pozývame na osobné stretnutie so žiakmi, teda ich výtvarnými prácami a s ich pohľadom na svet.

 

Mgr. Marek Majerčák