Výstava Krása ilúzií v Levoči

Putovnú výstavu prác žiakov našej školy "Krása ilúzií" môžete v mesiaci apríl vidieť v priestoroch historickej radnice na námestí Majstra Pavla v Levoči. Je ukážkou práce žiakov rôznych študijných odborov našej školy.

Srdečne všetkých pozývame vás nahliadnuť do ich tvorby.

Mgr. Zlatica Svitanová

...fotky...