Výstava klauzúrnych prác žiakov v Barónke

 

 

...fotky...

 

Na záver školského roka, v poslednom júnovom týždni sme uskutočnili výstavu klauzúrnych prác žiakov v Barónke. Ide o prácu, na ktorej žiaci intenzívne pracujú celý týždeň a ktorú potom obhajujú pred trojčlennou komisiou. Známka z tejto práce je dôležitá a touto známkou sa uzatvára hodnotenie z hlavného odborného pedmetu.

Všetkým žiakom blahoželáme ku krásnej výstave.

Napísala: Mgr. Milada Kotorová