Výstava "Ad fontés"

Ad fontés

Človek, vráť sa k prameňom,
späť ku žitiu, nájdi v ňom,
čo nemajú prúdy riek,
čo len prameň dáva, keď
jeho voda túži tiecť,
obmývajúc ľudskú česť.
Stvorenie, to obdivuj,
bo stvorenie pre teba
k žitiu denná potreba,
prameň, darca progresu.
Nové časy prinesú
viacej slnka ako dnes.

Mgr. Peter Paľonder

 

 

Ad fontés

Výstava prác študentov Strednej umeleckej školy v Kežmarku

Cestou necestou kráčajú naše výstavy rôznymi galériami,  snažíme sa zanechať ducha mladého sviežeho umenia a nadania našich študentov v priestoroch, kam zavítajú ľudia s umeleckým pohľadom na svet. Aj touto výstavou by sme chceli odprezentovať to najlepšie z našej zbierky prác, na ktorých naši študenti pracovali a kde sa podpísali svojou tvorivosťou. Nesnažíme sa o jednostranné prezentovanie, ale o širokospektrálne predstavenie tvorby našich nadaných študentov z rôznych odborov, aby verejnosť mala možnosť vidieť všakovaké vecičky, ktoré by možno aj zatúžili mať doma. Umelec by mal dokázať pracovať s rôznymi materiálmi a aj my vystavíme práce z rôznorodých materiálov, ktoré sa pod rukami nadaných mladých študentov menia občas na podivné, ale zaujímavé kreácie.

Ponímanie umenia ovplyvňuje doba, a preto sa snažíme o svieži závan umenia, ktorý by mal na návštevníkov výstavy dýchnuť. Škálu vystavených prác rozšíria a obohatia textilné práce, kostýmy, umelecká fotografia ako nemý svedok umeleckého pohľadu na svet a rôzne problematiky, no i obrazy vytvorené rôznymi kresliarskymi a maliarskymi technikami. Snáď táto výstava osloví širokú verejnosť a spríjemní zopár chvíľ strávených v priestoroch múzea.

 

Pozvánka na vernisáž

...

Plagát

 

...fotky...

 

Naša výstava v Krajskom múzeu v Prešove

Už názov výstavy Ad fontés- K prameňom, napovedá, čo sme chceli obsiahnuť v tejto inštalácii. Zámerom tejto výstavy je obsahovo čo najširšie predstaviť orientáciu školy a tvorbu jej študentov od jej umeleckých prameňov. Preto vo výstavných priestoroch Krajského múzea v Prešove, kde sme výstavu otvorili vernisážou 12.4.2012,  je možné vidieť práce zo všetkých odborov, ktoré sú práve na škole. To poskytuje divákovi širokú škálu rôznorodých prác, techník, pohľadov na mladé umenie. Návštevník má možnosť stretnúť sa s veľkoplošnou maľbou na plátne, sololite, ale i s maľbou malých rozmerov a to temperou alebo akrylom. Zaujímavým detailom je maľba štukovou sádrou zmiešanou s farbami, pomocou ktorej vznikajú obrazy so zvláštnym rukopisom, ktorým sa prezentuje odbor Propagačné výtvarníctvo. Odlišným pohľadom na obraz ako taký je jeho textilné spracovanie, doplnené výšivkou, i plastickým prevedením. Tieto obrazy sú v priestoroch dopĺňané textilnými lampami, textilnými veselými hračkami, ale i originálnymi modernými i historickými šatami. Týmito prácami sa predstavujú odbory Scénická a kostýmová tvorba a Ručné výtvarné spracúvanie textílií. K ich tvorbe patria aj vystavené originálne paličkované šperky.

Zaujímavým okom na svet nazerajú študenti odboru Fotografický dizajn, ktorý tu vystavuje svoje umelecké fotky, ale aj fotky z Krajinárskych kurzov, kde sa objavujú čarokrásne pohľady na detaily prírody. Práve tvorby z Krajinárskych kurzov v podobe fotiek je doplnená maľbami a kresbami, ktoré zachytávajú otvorené pohľady na krajinu, ale aj malé výseky krajiny zachytené pozorným okom pomocou tempery, akrylu, či pastelu.

Medzi priestorovými vecami sa objavujú práce odboru Umelecký rezbár zastúpené drevenými sochami, vyrezávanými lyžicami a miskami, ktoré vhodne dopĺňajú inštaláciu v priestore.

Ostáva nám spomenúť kresby predmetu Figurálne kreslenie, ktorý absolvujú všetci študenti a vystavené kresby uhlíkom a rudkou patria k tým reprezentačným, vytvorenými ako príprava na vysokú školu.

Snáď vďaka tomuto opisu zablúdite na túto výstavu, ktorá potrvá do konca mája, či už vás privedie zvedavosť alebo náhoda, poteší nás to rovnako.