Vyraďovanie absolventov...

Vyraďovanie absolventov a odovzdávanie maturitných vysvedčení

28. máj 2012 bol deň  s veľkým D hlavne pre absolventov  štvrtých ročníkov  SUŠ v Kežmarku. Odovzdávanie maturitných vysvedčení sa konalo  v budove Okresného  úradu v Kežmarku o 14.hodine. Za prítomnosti vedenia školy a rodičov sa ho zúčastnilo 53 maturantov.

Okrem vysvedčení dostali vyznamenaní žiaci aj diplomy za rôzne športové aktivity a víťazstvá vo výtvarných a fotografických súťažiach. Vyznamenanie za prospech bolo odmenené formou peňažných poukážok.

 V týchto priestoroch boli vystavené aj ich maturitné práce žiakov končiacich ročníkov, takže všetci prítomní si ich mohli pozrieť a zablahoželať ich autorom k  výsledkom a popriať im do ďalšieho života všetko najlepšie a veľa úspechov v práci a štúdiu.

Vypracovala Mgr. A. Trembová

 

Reportáž z vyraďovanie absolventov odvysielaná dňa 6.6.2012 v Kežmarskej televízii pod názvom "ukázali svoje umelecké diela"  (...video...)

 

...fotky...