Vyhodnotenie súťaže o najlepšiu maturitnú prácu 2013

Súťaž o najlepšiu maturitnú prácu 2013

bola vyhlásená riaditeľkou SUŠ v Kežmarku Ing. Martou Perignáthovou

 

Práce hodnotila odborná komisia v zložení:

        1. Akad. mal. Eva Končeková

        2. Mgr. art. Kamil Kozub

        3. Bc. Janette Kubalová

 

Najlepšie maturitné práce, dve z  propagačného výtvarníctva po jednej z fotografického dizajnu a študijného odboru grafik tlačových médií, určila komisia do 17. mája 2013.

Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien (diplom,10€ a kniha) za najlepšiu maturitnú prácu 2013, sa uskutočnilo 24.mája 2013 počas slávnostného vyradenia absolvenov SUŠ v Kežmarku.

 

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE O NAJLEPŠIU MATURITNÚ PRÁCU 2013:

 

Cenu riaditeľky Strednej umeleckej školy v Kežmarku získali:

 

    Anna Mária HULINOVÁ - študijný odbor propagačné výtvarníctvo

    Stanislava KUČKOVSKÁ - študijný odbor propagačné výtvarníctvo

    Mária PANÁČKOVÁ - študijný odbor fotografický dizajn

    Adrián BOŠIAK - študijný odbor grafik tlačových médií

 

 

 

Príspevok o slávnostnom vyraďovaní našich absolventov, ktorý sme strávili vo výstavnej sieni Barónka v Kežmarku nájdete na internetovej stránke Kežmarskej televízie (https://ktv.kezmarok.sk/) - v časti Kežmarský magazín č.370 pod názvom "Mladí umelci zmaturovali" - príspevok začína 6.minútou.

 

...celý príspevok si môžete pozrieť  ...TU...