Vyhodnotenie olympiády v nemeckom a anglickom jazyku

Dňa 09.januára 2012 sa v priestoroch školskej jedálne konalo odovzdávanie cien za školské kolo olympiád v nemeckom a anglickom jazyku. Výhercovia si prebrali vecné ceny z rúk pani riaditeľky Ing.Marty Perignáthovej, a to menovite:

 

Anglický jazyk:

1. Michaela Kováčová,

2. Veronika Suráková,

3. Michaela Palgutová,

 

Nemecký jazyk:

1.Tomáš Peky,

2. Lucia Beláková,

3. Lucia Schönová.

 

Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným prajeme, aby svoje vedomosti mali aj naďalej chuť zúročovať, overovať, porovnávať a nakoniec ich aj v živote úspešne používať.

 

Spracoval: Mgr. Peter Paľonder

 

...fotky...