Vyhodnotenie krajského kola súťaže Európa v škole

Slávnostné vyhodnotenie krajského kola súťaže

Európa v škole,

sa konalo

6. marca 2012 o 10.30 hod.

v budove Strednej umeleckej školy v Kežmarku

na Slavkovskej ulici č.19 (neďaleko autobusovej a železničnej stanice).

Tak ako aj po iné roky sa uskutočnilo v mesiaci február  krajské kolo súťaže Európa v škole pod záštitou Strednej umeleckej školy v Kežmarku.  Do tejto súťaže sa zapojili študenti z celého Prešovského kraja a to v literárnej, ale aj vo výtvarnej časti. 59. ročník sa niesol v duchu témy: Oplatí sa žiť tak, aby sme zachovali Zem aj pre budúce generácie?

 

Obe časti tejto súťaže hodnotili dve odborné komisie a to pre literárnu časť to boli PhDr. Nora Barátová, Mgr. Eva Sroková a PhDr. Viera Kaprálová.

Do literárnej časti súťaže sa zapojilo 16 študentov so svojimi prácami a to prozaickými, ale tvorili ju aj básne.


Víťazi literárnej časti:
1.miesto:    Lýdia Pompová - Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok
2. miesto:    Helena Lešundáková - Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok
3. miesto:    Patrik Porubec - SOŠE, Poprad - Matejovce.


Výtvarnú časť hodnotili akademická maliarka Eva Končeková, Mgr. Stanislav Kovalčík a Mgr.Ján Angelovič.


Víťazi výtvarnej časti:
1. miesto:    Silvia Mirgová - SUŠ, Kežmarok
2. miesto:    Jana Brutovská - Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok
3. miesto:    Stanislava Kučkovská - SUŠ, Kežmarok

Na záver by som chcela  povedať, že priebeh tejto súťaže bol pokojný, úroveň jednotlivých prác bola vysoká a to najmä poézie a že aj tento ročník bol obohatením nášho života a možnosťou vyjadriť svoje názory.

Víťazom blahoželáme.

 

 

 

- vyhodnotenie (krajské kolo) (...fotky...)

- súťažné práce študentov (...fotky...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Európa v škole“
 je súťaž, ktorej organizátorom krajského kola je už tradične naša škola-  SUŠ v Kežmarku.
59. ročník súťaže v školskom roku 2011/2012 sa niesol v znamení motta :


 EURÓPA: TVOJA- MOJA- NAŠA BUDÚCNOSŤ .


 Školské kolá literárnej a výtvarnej súťaže prebehli na všetkých stredných školách Prešovského kraja do 10. februára 2012.  Na adresu našej  školy mali byť  zaslané víťazné práce v kategórii 4/ od 15 do 19 rokov/ do 15. februára 2012.


Po evidencii všetkých prác zasadla na našej škole odborná porota za obidve časti vekovej kategórie a práce sú vyhodnotené.

Zloženie komisie na hodnotenie výtvarných prác:
1. predseda- Eva Končeková, akad. mal.
2. člen komisie- Ján Angelovič, Mgr.
3. člen komisie- Stanislav Kovalčík, Mgr.

Literárne práce hodnotili:
1. predseda- Viera Kaprálová, PaedDr.
2. člen komisie- Nora Baráthová, Dr.
3. člen komisie- Eva Sroková, Mgr.

Víťazi literárnej časti:
1. miesto: Lýdia Pompová, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok
2. miesto: Helena Lešundáková, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok
3. miesto: Patrik Porubec, SOŠE, Poprad- Matejovce.

Výtvarná časť:
1. miesto: Silvia Mirgová, SUŠ- Kežmarok
2. miesto: Jana Brutovská, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok
3. miesto: Stanislava Kučkovská, SUŠ- Kežmarok

Víťazom blahoželáme a tešíme sa na spoločné stretnutie.
Zároveň pozývame aj vyučujúcich, ktorí sa podieľali na príprave žiakov.   
Jednotliví víťazi aj so svojimi vyučujúcimi budú pozvaní na slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien 6.marca 2012 v priestoroch našej školy o 10.30 hod.
                                                                                                             

Mgr. A. Trembová
 

Fotogaléria: Vyhodnotenie krajského kola súťaže Európa v škole

Táto fotogaléria je prázdna.