Vyhodnotenie akcie "Červené stužky" 2015

 

Aj toho roku sme sa prihlásili ako škola do IX. ročníka kampane „Červené stužky“. Zaviazali sme sa nosiť celý týždeň pred 1. decembrom, kedy si pripomíname Svetový deň boja proti AIDS, červenú stužku ako symbol tohto boja. Už pred 1. decembrom  sme problematiku AIDS/HIV spomenuli na hodinách etickej výchovy v 1.a 2. ročníku, kedy sme sa zapojili do výtvarnej súťaže – vytvoriť originálnu pohľadnicu s tematikou AIDS/HIV. Tri najvydarenejšie pohľadnice sme včas poslali do súťaže. Boli to práce realizované žiačkami I.B FD Dulákovou, Riššovou,Ptákovou pod vedením Mgr. Mareka Majerčáka.

V mesiaci novembri sme mali v jedálni pripravenú nástenku, kde sme vystavili informačný materiál, plagát a pohľadnice z predchádzajúcich rokov.

Prednášku spojenú s prezentáciou sme si naplánovali presne  na 1. decembra. Žiaci prvých a druhých ročníkov si vypočuli pútavé rozprávanie sestry Márie Bernadetty Gromanovej z kongregácie Misijných sestier služobníc Ducha Svätého, ktorá má skúsenosti s deťmi postihnutými týmto ochorením v Juhoafrickej republike. Vo svojej prezentácii nám ukázala fotografie zo života týchto detí.

 Po jej príspevku sme našu pozornosť zamerali aj na problém obchodovania s ľuďmi a žiakom sme premietli film „800 800 818“.

Podujatie pripravili Mgr. A. Trembová a Mgr. Marek Forgáč