Vyhodnotenie 7. ročníka kampane „Červené stužky" (2013)

Aj keď 1.december, kedy si pripomíname  Svetový deň boja proti AIDS,  pripadol na nedeľu, v pondelok 2. decembra 2013 vyvrcholila naša aktivita v 7. ročníku tejto  kampane.  V jedálni školy pre žiakov prvých ročníkov bola zorganizovaná prednáška, premietnutá prezentácia o nebezpečenstve HIV nákazy a príznakoch ochorenia. Boli im premietnuté krátke filmy- prvé časti  dokumentu  ČR : „AIDS zmenil svet“.

 Jedáleň školy bola pre túto príležitosť vyzdobená výtvarnými prácami, plagátmi a objektmi  týkajúcimi sa problematiky  AIDS.

Do kampane sme sa zapojili aj tým, že sme týždeň  pred 1. decembrom všetci  nosili pripnuté červené stužky ako  prejav  solidarity s trpiacimi na AIDS. Súčasťou kampane bolo zapojenie sa  do výtvarnej súťaže pre SŠ v tvorbe pohľadníc s touto tematikou. Na tvorbe sa podieľali hlavne žiaci III. A PV2 a tri najzaujímavejšie pohľadnice  sme poslali do Žiliny. Tí istí žiaci si doplnili svoje vedomosti o HIV a AIDS v príprave vlastných  prezentácií.Pri príležitosti boja proti AIDS bolo bolo potrebné  oboznámiť žiakov s veľmi závažnou problematikou„ Obchodovanie s ľuďmi“. Film „0800 800 818“ bol premietnutý žiakom druhých ročníkov.

V prvých a druhých ročníkoch sme sa tejto téme venovali aj na hodinách etickej výchovy. Žiakom bol premietnutý film  „Príbehy anjelov“. Nakoniec  títo žiaci odpovedali na otázky v pripravenom písomnom teste.

 Besedu pripravili a realizovali Mgr. Alena Trembová a Mgr. Peter Dobrovič , SUŠ Kežmarok, Slavkovská 19   

 

...fotky...