Vydarený vianočný projekt v divadle

V rámci projektu Darujte Vianoce DV 0131/2013 sme sa ako trieda III.A s Vierkou Hriňákovou, ktorá je na vozíčku, zúčastnili dňa 19.12. 2013 divadelného predstavenia v Divadle Jonáša Záborského v Prešove pod názvom Pokrvní bratia. Predstavenie bolo vybrané veľmi vhodne pre žiakov strednej školy a zanechalo v žiakoch veľmi cennú hlbokú myšlienku a pocit vďačnosti.

Divadelného predstavenia sa zúčastnilo 13 žiakov vrátane Vierky Hriňákovej plus učiteľ a Vierkiní rodičia. Za možnosť uskutočniť tento výlet ako vianočný darček pre Vierku sa chceme verejne poďakovať Nadácii Orange, lebo tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Darujte Vianoce Nadácie Orange.

PaedDr. Peter Paľonder