Voľba zástupcov rodičov do Rady školy

Vedenie školy sa obracia na rodičov žiakov, ktorí majú záujem pracovať a byť členmi Rady školy pri SUŠ v Kežmarku, aby dali súhlas s kandidatúrou do Rady školy a aby ho doručili na sekretariát školy.

 

...súhlas rodiča (*.doc)...

...súhlas rodiča (*.pdf)...

 

 

Ďakujeme...