2013_05 Video o škole (študenti 4.B odbor FD)

Toto video bolo vyrobené za účelom prezentácie školy.

Vytvorili ho študenti 4.B triedy odbor fotografický dizajn, na hodinách videotvorby pod vedením pedagogičky Mgr.art. Lucie Zdútovej.

Študenti boli rozdelení do skupín, z ktorých každá mala na starosti jednu časť videa a v rámci skupín sa striedali pri natáčaní aj postprodukcii.

Video má dve verzie: jedna je komentovaná, obsahuje viac informácií. Druhá verzia je doplnená hudbou a titulkami so základnými informáciami.

 

- verzia videa s komentárom:

https://www.youtube.com/watch?v=IIAzJfTIgTw&feature=em-upload_owner#action=share

- verzia doplnená hudbou a titulkami so základnými informáciami

https://www.youtube.com/watch?v=DhY3bfa6jto&feature=em-upload_owner