Vianočná výstava v Barónke

 

...fotky...

 

Stredná umelecká škola v Kežmarku sa aj v tomto roku 2015 aktívne podieľala na inštalácii výstavy Vianoce pod Tatrami vo výstavnej sieni mesta Kežmarok Barónka. V tomto predvianočnom adventnom období sa vo výstavných priestoroch pravidelne prezentujú základné školy, základné umelecké školy a stredné školy z Kežmarku a okolia svojimi výtvarnými prácami. Tematika sa viaže ku sviatkom, ktoré oslavuje, alebo aspoň prežíva väčšina našej populácie.

Pedagógovia SUŠ v Kežmarku sa podujali vytvoriť trochu provokatívnu konceptuálnu inštaláciu, ktorá jednoznačne poukazuje na komercializáciu Vianočných sviatkov. V posledných desaťročiach sa kresťanský obsah Vianoc zredukoval na vonkajšie prejavy naháňania sa za materiálnymi statkami. Vytráca sa častokrát ich hlboký význam a ľudia majú tendenciu podliehať módnym trendom, zabúdajúc na svoje korene a hlboko zažité tradície. Druhá časť výstavy prezentuje výtvarné dielka súvisiace so zimou, Vianocami, ale aj umelecké reflexie.

Pozývame Vás na prehliadku a tým aj krátke zastavenie sa v čoraz rýchlejšom tempe doby.

                                                                                  Mgr. Miroslava Kovalčíková