Vianoce v škole

Vianoce sú možnosťou spomaliť svoje uponáhľané kroky, zamyslieť sa a venovať pozornosť práve tým, s ktorými trávime v živote najviac času. Aj škola a hodiny v nej strávené sú dôležitou časťou a väčšinovým životným zlomkom nás všetkých. To bolo aj dôvodom, prečo sa sme sa stretli pri tradičnom kultúrnom programe, pripravenom žiakmi a učiteľmi školy. Vypočuť sme si mohli básne, pásmo zvykov, scénky - Vianočná  koleda  či rozprávku Mrázik. Takisto sme mohli vidieť  videá, ktoré si pripravili žiaci odboru fotografický dizajn. Vypočuť sme si mohli tiež báseň v podaní Mgr. Leny Hončárovej. Na záver nám zahrali Mgr. art Adam Motýľ a Mgr. Milada Kotorová. Pani riaditeľka po vystúpeniach jednotlivých tried konštatovala, že úroveň programu každý rok stúpa. Porota to mala tento rok naozaj ťažké, pretože všetky vystúpenia boli na vysokej úrovni. Nakoniec 1. miesto získala scénka v podaní žiakov II.A s názvom Vianočná koleda od Ch. Dickensa.

...fotogaléria...

 

Vianočný dar

Špeciálne pre teba
Zabalená 
V lesklom darčekovom obale
- Neha -
Celé to chce iba trochu snahy
Aj keď už máš namále
A aj keď si v rámci pozitívnych pocitov 

celkom nahý

Vianočný dar 
Má predsa tvoju tvár
Nezáleží na tom koľko stojí
Tak ho hlavne s láskou daj
A buď blížny blížnym svojim

Tak zabudni čo bolo nepríjemné
A pootvor zabuchnuté dvere 
Nech zasvieti v tme svetlo 
Hviezdy jemné
Podaruj seba svojim blízkym
A ušetríš na úvere...

Mgr. Lena Hončárová