VI. ročník kampane „Červené stužky“

1.december – svetový deň boja proti AIDS na našej škole

Aj tohto roku sme sa zapojili do VI. ročníka kampane „Červené stužky“. Aktivity, ktoré sme si naplánovali, sme aj splnili:

  • Týždeň pred 1. decembrom sme nosili pripnuté červené stužky.
  • Uskutočnili sme prednášku pre žiakov 1. a 2. ročníkov o AIDS a o obchodovaní s ľuďmi, a pozreli sme si film 0800 800 818 s touto problematikou.  Prednášku zabezpečil Mgr. Peter Dobrovič  a prezentáciu nám sprostredkovala Katarína Florková z Kongregácie Služobníc Ducha  Svätého. Tento film sme premietli aj žiakom III. A a IV.A .

 

  • V jedálni sme realizovali výzdobu a propagáciu  k 1.decembru- svetovému dňu boja proti AIDS s priestorovými objektami, ktoré realizovala III. A PV.

 

  • Dňa 30. 11. 2012 sme sa osobne zúčastnili slávnostného vyhodnotenia výtvarnej súťaže v tvorbe pohľadníc pre SŠ v Žiline, kde sme  sa umiestnili na 2. mieste. Zároveň sme si pozreli  druhý diel filmu „Anjeli“ a absolvovali besedu s jej tvorcom  Jánom Gombalom a vypočuli sme si príspevok k problému obchodovania s ľuďmi a videli film „Mne sa to nemôže stať“.

 

Spracovala Mgr. A. Trembová

 

 

 

Víťazstvo v Červených stužkách

Prvýkrát za štyri roky kampane „Červené stužky“ sme boli za naše snaženie ocenení.  

Každoročne sa zapájame svojimi aktivitami  a práve tohto roku nám bolo oznámené, že naša pohľadnica, ktorú sme poslali do súťaže sa umiestnila na druhom mieste.

Víťazkou sa stala Natália Hricová, ktorá si bola prebrať diplom a  finančnú odmenu v mieste zrodu „Červených stužiek“ v Žiline.

K úspechu jej blahoželáme.

 

Spracovala Mgr. A. Trembová,

koordinátorka „Červených stužiek“ na SUŠ v Kežmarku