Vernisáž výstavy "4xMY" zo 4 krajinárskych kurzov (január 2012)

 

Stredná umelecká škola Kežmarok

a

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Vás pozývajú na vernisáž výstavy

 

...4 x MY  a naše pohľady na krajinu...

 

(výstava prác žiakov Strednej umeleckej školy zo 4 projektových kajinárskych kurzov)

 

Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 11.januára 2012 o 14.00 hod.

v priestoroch zasadačky Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

 

 

Výstava potrvá od 11.januára 2012 do 31.januára 2012.

Priestory zasadačky sú pre návštevníkov výstavy sprístupnené v pracovné dni v čase od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.00 hod.

 

Tešíme sa na Vašu návštevu...

 

...plagát...

...fotky...

 

 

Príjemné stretnutie... (vernisáž výstavy 4xMY)

Niekedy máme pocit, že keď sa niečo končí, príde s tým aj smútok... Na každom konci je aj nový začiatok...Nový rok 2012 nám otvoril novú cestu prezentovania sa, bez smútku, skôr  len príjemnou  letargiou a s novou výzvou....

Po nádherných i nečakaných zážitkoch v rámci realizácie štyroch plenérov, ktoré sme ukončili v októbri minulého roku, zastrešených Aktivitou 4.9. Krajinársky kurz, sa nám podarilo zosumarizovať práce našich študentov vytvorených na týchto plenéroch a pretaviť ich do jednej spoločnej výstavy. Tá poodhalila ich talenty širokému okoliu, či už odbornému alebo aj laickému, ich rodičom, ktorí nemali možnosť vidieť ich krajinárske umelecké výtvory, ale aj im samým. Upravené zarámované a zapaspartované obrazy vo výstavnej miestnosti vyzerajú úplne ináč a často nad tým žasne aj samotný tvorca.

Odhalením zaujímavých prác bol moment vernisáže výstavy, ktorú sme nazvali 4 X MY  v podtitule naše pohľady na krajinu.  Vernisáž sa uskutočnila 11.1.2012 o 14. 00 hod. vo veľkej zasadačke Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a to príjemným programom v podaní študentov školy, ktorí nás aj pozvaných hostí potešili hovoreným slovom i zvukom flauty. Príhovormi kurátorky výstavy- PaedDr. J. Dobešovej- Serbinčíkovej, manažéra projektu RNDr. I. Kotoru a pani riaditeľky Ing. M. Perignáthovej, ktorí z rôznych pohľadov predstavili zámer a obsah výstavy v kontexte celého projektu Vzdelávajme sa moderne, 1.1 Premena tradičnej školy na modernú, kód ITMS 26110130322.  Prítomní hostia sa dozvedeli podrobnosti o nami realizovanom projekte a o jeho kladoch v dopade na študentov a školu ako takú. Týmito príhovormi bola výstava oficiálne otvorená a návštevníci, ktorých nebolo málo, si mohli naplno vychutnať dojmy z vystavených prác. Na výstave sú zastúpené študijné kresby, maľby akvarelom, temperou, akrylom, umelecké fotografie, ale aj dokumentácia Land – artových  inštalácií v prírode, ktoré realizovali naši študenti ako umelecké experimenty. Dôležité je, že sú tam naozaj všetky práce študentov a tak každý môže nájsť tú svoju „prácičku“.  Príjemné rozhovory, rozbory obrázkov, porovnávanie,  spomienky na tvorbu v prírode, zábavné historky, to všetko odznievalo na vernisáži. Toto príjemné popoludnie plné zaujímavých stretnutí dokumentoval aj Magazín Prešovského samosprávneho kraja  a Kežmarská televízia.


Všetkých sympatizantov a záujemcov o umenie srdečne pozývame zablúdiť na našu výstavu, ktorú môžete zhliadnuť ešte do konca januára.

 

Spracovala: PaedDr.Jarmila Serbinčíková (manažér publicity)