Vansovej Lomnička

 

Vansovej Lomnička

( súťaž v prednese poézie a prózy )

 

            Dňa 26.februára 2013 tohto roku sa uskutočnil 46.ročník recitačnej súťaže pre dievčatá a ženy Vansovej Lomnička v Kultúrnom dome v Kežmarku.  Súťažiace boli poväčšine mladé dievčatá a ženy, no našli sa aj staršie dámy, ktoré naozaj brilantne predniesli svoje recitačné príspevky. Na Vansovej Lomničke sa zúčastnilo celkom 20 súťažiacich, avšak  na podujatí boli prítomní aj rôzni hostia a učitelia, ktorí sprevádzali svojich zverencov, tiež fotograf a kameraman, no prirodzene  najdôležitejší post zastávali štyri porotkyne. Atmosféra bola po celý čas uvoľnená, hoci tréme sa nevyhol hádam  nikto.

            Ceny si odnieslo dokopy osem súťažiacich a my ostatní sa tešíme na ďalší ročník. Za našu školu sa súťaže zúčastnili žiačky Timea Oravcová z I.A triedy a Jana Lušňáková z III.A triedy, ktorým za účasť a reprezentáciu ďakujeme.

  Timea Oravcová