Úvodné školenie...

Na začiatku realizácie projektu absolvovali členovia projektového tímu úvodné školenie, na ktorom boli oboznámení s nasledujúcimi faktami:

- personálne obsadenie jednotlivých pozícií v projekte,

- časová os realizácie projektu,

- ciele projektu,

- aktivity projektu a ich náplň,

- výstupy jednotlivých aktivít,

- rozpočet projektu,

- a ostatné dôležité fakty spojené s úspešnou realizáciou projektu "Vzdelávajme sa moderne".

Úvodné školenie...

Táto fotogaléria je prázdna.