Úspech v súťaži "Kreativita mladých grafikov"

V celoslovenskom kole výtvarnej súťaže usporiadanej Spojenou školou v Nižnej nad Oravou sa grafické práce našej absolventky Lenky Regešovej umiestnili na 1. - 3. mieste. Súťaž sa volá "Kreativita mladých grafikov" s tohoročným podtitulom Ľahkosť bytia. Lenka Regešová vytvorila toto dielo ako naša žiačka pred necelým rokom. Jej inšpiráciou bol Cirque du Soleil - kanadský Slnečný cirkus, ktorý niekoľko krát navštívil aj Slovensko. Lenka Regešová v súčasnosti študuje maľbu na Fakulte umení v Košiciach. K úspechu blahoželáme a želáme mnoho ďalších!
 
Mgr. Milada Kotorová