Úspech v súťaži "EGO versus EKO"

Moja výtvarná práca pod názvom „Zem nepatrí človeku, človek patrí Zemi“ sa zúčastnila súťaže MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ NAHLAS - EGO VERSUS EKO spolu s 874 prácami zo 136 škôl. V práci som výtvarne spracovala stromy ako symbol prírody, a ako protikladom k nim a zároveň ničiteľom, sú človekom vyrábané komíny, ktoré sú symbolom zla pre našu Zem a prírodu. Jednotlivé komíny som zobrazila ako chátrajúce produkty ľudí na opačnej strane zdravých a krásnych lesov. Moja práca je realizovaná technikou perokresby rôznych farieb a doplnená odtlačkom textu: „Zem nepatrí človeku. Človek patrí zemi. Všetko spolu súvisí ako krv, ktorá spája rodinu. Čokoľvek postihne Zem, postihne synov Zeme. Človek netká plátno života, je len nitkou v ňom. Čokoľvek urobí plátnu, urobí sám sebe.“ V kategórii študenti SŠ, VŠ, zahraničné školy a dospelí som získala cenu Slovenskej agentúry životného prostredia.

Lenka Polačeková, IV.A

Mgr. Milada Kotorová