Úspech fotografických dizajnérov

V dňoch 19.–20. apríla 2012 sme sa zúčastnili na slávnostnom otvorení a odovzdávaní cien 4. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže Cesty fantázie - kreativita mladých grafikov 2012. Vyhlasovateľom súťaže bolo Ministerstvo školstva, vedy, a výskumu Slovenskej republiky a usporiadateľom Spojená škola v Nižnej.

Do súťaže sa zapojilo 12 stredných škôl umeleckého zamerania z celého Slovenska.

Naši študenti z odboru fotografický dizajn z 3. a 4. ročníka získali ocenenia v kategórii fotografia a plagátová tvorba.

V kategórii fotografia sa

    na 2. mieste umiestnila Martina Jeleňová

    a na 3. mieste Branislav Babjak,

ktorí mali tú česť osobne si prevziať cenu v Kultúrnom dome v Nižnej.

Naša škola získala aj ďalšie ocenenia. Čestné uznanie v kategórii fotografia - Patrik Gajan, Jakub Cheban, Erik Zeman, Oliver Kacvinský a Norbert Milán.

Naviac Norbert Milán získal čestné uznanie aj v kategórii plagátová tvorba.

Na záver patrí veľké poďakovanie pánovi učiteľovi PaedDr.Ladislavovi Majorošimu, ktorý nám sprostredkúval informácie, na základe ktorých sme mali možnosť zapojiť sa do tejto súťaže.

 

Martina Jeleňová a Branislav Babjak, 3.B FD