Unikátne repliky v rukách kežmarských umelcov

Kežmarská televízia odvysiela v týchto dňoch príspevok o práci našich študentov, ktorí spolupracujú na rekonštrukcii kniežacej hrobky.

Tento príspevok si môžete pozrieť na webovej adrese Kežmarskej televízie v Kežmarskom magazíne č.395 pod názvom "Unikátne repliky v rukách kežmarských umelcov" (link na príspevok https://ktv.kezmarok.sk/).