Učebné texty ako výstupy aktivít

 

V rámci jednotlivých aktivít naši pedagógovia postupne spracovali pre študentov našej školy učebné texty. Tieto učebné texty (výstupy jednotlivých aktivít projektu) prispeju ku skvalitneniu výučby jednotlivých predmetov na našej škole.

Zoznam vytlačených učebných textov podľa aktivít:

 

3.3 Inovácia metód a foriem výučby predmetu Matematika

3.4 Inovácia metód a foriem výučby predmetu Ekonomika

4.1 Tradície v novom svetle – „Zborník histórie ľudovej kultúry podtatranského regiónu“

...obsah brožúr...

 

4.3 Efektívne využitie moderných didaktických prostriedkov v predmete Dejiny výtvarnej kultúry

4.4 Spoznávanie dejín nábytkovej kultúry - zdokumentovanie nábytku v okolí v rôznych historických obdobiach

    

4.5. Vlastnosti dreva a techniky pri tvorbe umeleckého diela

  

4.6 Technologický základ, techniky a postupy v umení pre propagačných výtvarníkov

4.7 Základy písma a písmo ako súčasť výtvarnej propagácie

4.8 Skvalitnenie procesu odborného vyučovania nábytkovej tvorby s využitím modernej počítačovej a didaktickej techniky