Textil Art of Today

Aj v našom blízkom okolí sa konajú podujatia medzinárodného rozmeru. Takým je aj aktuálna výstava Textil Art of Today v Tatranskej galérii v Poprade, ktorú sme navštívili so žiakmi druhého a štvrtého ročníka odboru propagačné výtvarníctvo. A hoci by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že táto výstava sa týka len textilnej tvorby a pre propagačných výtvarníkov nie je určená, opak je pravdou. Trienále textilu- Textile Art of Today je najväčším medzinárodným výtvarným projektom v strednej Európe. Tento ročník je už piatym, kde mali možnosť umelci z celého sveta predviesť svoju kreativitu. Z tisícky prihlásených prác bolo odbornou porotou vybraných 121 a vystavených v Danubiane v Bratislave. A okrem Popradu ich postupne návštevníci môžu vidieť v Česku, Maďarsku, Poľsku.

 

„Moje očakávania ani zďaleka neboli také veľké, ako dojem, ktorý som z výstavy mal. Krok po kroku, ako som prechádzal miestnosťami, ma diela z rôznych kútov sveta prekvapovali viac a viac. Rôzne techniky, kultúry, druhy, formáty... Každý výtvor mi otváral nové možnosti inšpirácie a tvorby. Našiel som veľa pekných vecí, ktoré ma oslovili a zaujali, tiež slovenských umelcov, ktorých som nepoznal. Z galérie som vyšiel zamyslený a plný emócií.“

Kristián Šmelko, 2.A

 

„Výstava bola zaujímavá. Veď maliari experimentujú s textilom. Najviac sa mi páčila žena z textilu. Všetko som si omrkla.“

Alica Leibiczerová, 2.A

 

„Ako každá výstava, aj táto sa má vnímať pohľadom, hoci vystavované diela priam lákali dotknúť sa. Umenie vytvorené z nití a látok bolo priam dokonalé a zaujímavé pre našu (možno) budúcu tvorbu. Niečo tak prepracované a plné hĺbky v dnešnej dobe pomerne málo badať. Forma ilúzií a optických klamov, ktorá sa tam dostatočne nachádzala, nám poskytla i zamyslenie sa nad sebou samým. Odporúčam túto výstavu navštíviť.“

Petra Repelová, 4.A

 

Mgr. Zlatica Svitanová

...fotky...