Svetový deň vody 2013

Svetový deň vody 2013

 

Žiaci 1.- 4.ročníka  SUŠ Kežmarok, odboru fotografický dizajn, sa zúčastnili výtvarnej súťaže stredných umeleckých škôl pri príležitosti Svetového dňa vody 2013.

Dvaja naši žiaci z 1.ročníka získali aj ocenenia, ktoré si boli osobne prevziať v átriu Ministerstva životného prostredia SR v Bratislave:

 - cena Výskumného ústavu vodného hospodárstva (100 eur):

                    Renáta Bátorová, Stredná umelecká škola, Kežmarok

 - cena Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku (100 eur):

                    Erik Petruščák, Stredná umelecká škola, Kežmarok

 

... fotky...

...zapojené práce študentov...