Súťaže v 1.polroku

V prvom polroku školského roka 2013/14 sme sa zúčastnili týchto výtvarných súťaží:

  1. Teendesign – Ukáž, čím žiješ – poslaných 27 prác do Plzne, 1. miesto získala žiačka Zuzana Hudačeková z III.B triedy.
  2. Zoomart – 18 prác poslaných do Nižnej, čakáme na vyhodnotenie.
  3. Anjel Vianoc – 13 prác poslaných do Popradu, získali sme Čestné uznanie.
  4. Plenér fotografov – 12 prác, v Spišskej Belej. 3.miesto získala Daniela Pitoňáková, 8. a 10. miesto získala Simona Galliková.
  5. Súťaž „Vychytaj problémy svojho mesta“ 1. miesto vyhrala žiačka Kristína Smreková.
  6. Na súťaž „Červené stužky“ zameranú téme AIDS boli zaslané 3 práce.
  7. Na súťaž „Retro-nevesta“ bolo do Nitry zaslaných 21 prác, na vyhodnotenie čakáme.

 

zaznamenala Milada Kotorová