SÚŤAŽ O NAJLEPŠIU PRÁCU

 

Súťaž o najlepšiu maturitnú a klauzúrnu prácu 2013

vyhlásená riaditeľkou SUŠ v Kežmarku Ing. Martou Perignáthovou

 

Práce hodnotí odborná komisia v zložení:

        1. Akad. mal. Eva Končeková

        2. Mgr. art. Kamil Kozub

        3. Bc. Janette Kubalová

 

  • Najlepšie maturitné práce, dve z  propagačného výtvarníctva po jednej z fotografického dizajnu a študijného odboru grafik tlačových médií, určí komisia do 17. mája 2013.

Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien (diplom,10€ a kniha) za najlepšiu maturitnú prácu 2013, sa uskutoční 27.mája 2013 počas slávnostného vyradenia absolvenov SUŠ v Kežmarku.

 

  • Najlepšie klauzúrne práce  za II. polrok budú u prvákov vyhodnotené do  29. mája 2013.

Hodnotenie sa uskutoční zvlášť v každej skupine – I.A PV1, I.A PV2, I.B KRP, I.B FD1, I.B FD2

 

  • V 2. a 3. ročníku budú najlepšie klauzúrne práce za II. polrok vyhodnotené do 18. júna 2013.

Hodnotenie sa uskutoční zvlášť v každej skupine – II.A PV1, II. A PV2, II.B KRP, II. B SKT, II. B FD, III. A PV1, III.A PV2, III.A SKT, III.B GTM, III. B KRP, III.B FD.

 

Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien (diplom, 5€ a kniha) za najlepšie klauzúrne práce v II. polroku šk. r. 2012/2013 sa uskutoční v piatok 28. júna 2013 počas slávnostného ukončenia školského roka.