Súťaž "MOJE (NE)-ISTOTY"

 

Dovoľte nám, aby sme oslovili všetkých učiteľov výtvarných predmetov a ich žiakov s novou súťažou s názvom:

„MOJE (NE)-ISTOTY“.

Ide o súťaž vychádzajúcu zo zamyslenia sa nad istotami a neistotami v živote. Súťaž napomáha hľadaniu vlastnej identity cez umenie a tým aj výchove mladej generácie.

Súťaž je vyhlásená pre žiakov základných a stredných škôl pod záštitou predsedu PSK Petra Chudíka.

Organizátorom súťaže je Stredná umelecká škola v Kežmarku, spoluorganizátorom je Podtatranské osvetové stredisko v Poprade.


S pozdravom

Ing. Marta Perignáthová (riaditeľka školy)

 

Dodatok k organizačnému poriadku Moje-Ne-Istoty

INFO_Moje-Ne-Istoty

ORGANIZACNY PORIADOK_Moje-Ne-Istoty

 

 

 

Vernisáž súťaže Moje (ne)istoty

...fotky...

 

Dňa 10. marca 2014 sa konalo vo výstavnej sieni Barónka v Kežmarku slávnostné vyhodnotenie nultého ročníka regionálneho kola výtvarnej súťaže Moje (ne)istoty. Súťaž bola iniciovaná našou - Strednou umeleckou školou. Filozofia tejto súťaže je postavená na hľadaní a nachádzaní každodenných ale aj životných istôt. Téma súťaže nabáda k otázke: Čo je isté (neisté) v mojom každodennom dianí, akú istotu si plánujem do budúcna, na čom si zakladám, čo mi dodáva sebadôveru, kedy sa cítim v bezpečí. Stvárnenie tejto idey prispieva k zamysleniu sa, k vlastnému posunu, k dozrievaniu. Keď sa na výstave porozhliadneme, vidíme na prácach, že námet vyjadrujúci vlastnú istotu (neistotu) je veľmi rôznorodý, subjektívny, osobný. A o to ide – vyjadrenie sa pomocou výtvarnej reči, ktorú sa učíme tým, že ju používame, ale aj tým, že uvažujeme nad výtvormi, artefaktami, a tiež aj to, že v istote či neistote niekoho objavíme aj vlastnú istotu či neistotu. Vo vystavených prácach môžeme vidieť rôznosť životných skúseností detí a mladých súčasnej divergentnej doby.

 

Súťažilo sa v siedmych kategóriách pre vek od 11 do 19 rokov vo výtvarných technikách a fotografii. Zo 120 došlých prác bolo ocenených 23 prác. Medzi ocenenými boli títo žiaci našej školy:

 

1. cena: Tímea Oravcová, SUŠ Kežmarok (kategória výtvarné práce)

Čestné uznanie: Lenka Gašparíková, SUŠ Kežmarok (kategória výtvarné práce)

2. cena: Dárius Melich, SUŠ Kežmarok (kategória fotografia)

3. cena: Martin Krolák, SUŠ Kežmarok (kategória fotografia)                     

 

Na záver dovoľte víťazom zablahoželať, všetkých Vás do Barónky pozvať a popriať Vám inšpiratívny zážitok z výstavy. Výstava potrvá do 22.marca 2014.

                                                            

          Mgr.Milada Kotorová, kurátorka výstavy

 

Príspevok z vernisáže Moje (ne)istoty v KTV

Dňa 12.03.2014 uverejnila Kežmarská televízia príspevok o vernisáži súťaže Moje (ne)istoty. Príspevok sa nachádza v archíve KTV Kežmarský magazín č.410 - názov príspevku: (Ne)Istoty mladých umelcov, čas začiatku príspevku: 12:04min (príspevok nájdete aj ...TU...).

 

 

 

 

 

  

 

List od Ministra školsktva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča

Prečítajte si list od ministra D.Čaploviča, v ktorom na našu veľkú radosť, ocenil ciele nášho projektu Moje (ne)istoty a hlavne prevzal záštitu nad týmto projektom. Celý list si môžete prečítať TU (...*.pdf formát ... *.jpg formát....).