Súťaž "Festivalový plagát Traktor RockFest 2013"

OZ priestor hudbe a Súkromné centrum voľného času Petzvalova 4 Košice

udelili

2.miesto

            Ľubici Potaniecovej (odbor FD)

čestné uznanie 

            Jozefíne Bilákovej (odbor PV)

            Rolandovi Korenkovi (odbor PV)

            Silvii Čákyovej (odbor PV)