Stužkové slávnosti končiacich štvrtých ročníkov

...fotky po spracovaní doploníme...