Stretnutie žiakov s europoslancom Miroslavom Mikolášikom

Dňa 21.septembra 2011 sa naši žiaci mohli osobne stretnúť s europoslancom Miroslavom Mirolášikom na pôde našej Strednej umeleckej školy. Europoslanec si našiel čas na skupinu žiakov z vybraných tried, pričom sa veľmi spontánne vytvorila  príjemná úsmevná atmosféra s občasnými príjemnými vtipmi na adresu poslucháčov. Pán Mikolášik hovoril o jeho pôsobení na pôde europarlamentu v Strasbourgu. Predstavil žiakom svoje aktivity, ale aj to, čo ako europoslanci riešia a akými problémami sa parlament zaoberá.

Jeho hosťovanie u nás bolo jednou z aktivít, ktorými u nás otvárame otázky fungovania europarlamentu, pričom by sme sa veľmi radi zúčastnili projektu EUROSCHOLA 2012, ktorý by nám umožnil navštíviť Strasbourg.

 

Spracovala: Mgr. Magdaléna Šipošová