Stretnutie v Podtatranskom múzeu v Poprade

V piatok 17.5.2019 Podtatranské múzeum v Poprade slávnostne otvorilo priestory vonkajšieho areálu múzea, kde pripravili pre návštevníkov prezentáciu textilnej a tokárskej dielne. Súčasťou bolo aj otvorenie výstavy „Historické remeslo od praveku po súčasnosť“.

Pri tejto príležitosti sme sa na podujatí mali možnosť stretnúť s PhDr. Karolom Pietom, DrSc. z Archeologického ústavu SAV v Nitre, s ktorým sme sa porozprávali aj o ďalšej spolupráci s našou školou.

Mgr. Zlatica Svitanová

 

...fotky...