Stretnutia s históriou

 

S viac ako 1 500 ročnou históriou sa budú stretávať naši žiaci na praktických cvičeniach v drevárskej dielni.

V týchto dňoch bola podpísaná dohoda medzi našou školou a Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied v Nitre o spolupráci pri spoznávaní starých technológií historického nábytku a ďalších drevených artefaktov, ktoré sa pred niekoľkými rokmi našli v Kniežacej hrobke v Matejovciach. Vzájomná spolupráca, počas ktorej budú žiaci vnikať do tajov opracovania dreva starými metódami, potrvá do roku 2016.