ERASMUS+ - ukončenie stáže v Krakove

Po úspešne absolvovanej dvojtýždňovej stáži v Krakowskich Szkolach Artystycznych s.c. Joanna Gaweł, Jerzy Gaweł v Poľskom Krakove sa vrátili naši žiaci plní elánu, nadšenia a nových nápadov. Spoločne s Mgr. Matúšom Matavom pripravujú výstavu prác fotografií z Krakova. Už sme všetci zvedaví a tešíme sa.

Mgr. Zlatica Svitanová